Manifest 2000 per la Pau Mundial

EM COMPROMETO EN LA MEVA VIDA QUOTIDIANA,
A LA MEVA FAMÍLIA, EL MEU TREBALL, LA MEVA COMUNITAT,
EL MEU PAÍS I LA MEVA REGIÓ A:

1 “Respectar totes les vides.” Respectar la vida i la dignitat de cada persona, sense discriminació ni prejudicis

2 “Rebutjar la violència.” Practicar la no violència activa, rebutjant la violència en totes les seves formes: física, sexual, psicològica, econòmica i social, en particular cap als més febles i vulnerables, com els nens i els adolescents

3 “Alliberar la meva generositat.”
Compartir el meu temps i els meus recursos materials, conreant la generositat a fi d’acabar amb l’exclusió, la injustícia i l’opressió política i econòmica

4 “Escoltar per comprendre.” Defensar la llibertat d’expressió i la diversitat cultural, privilegiant sempre l’escolta i el diàleg, sense cedir al fanatisme, ni a la maledicència i el rebuig dels altres

5 “Preservar el planeta.” Promoure un consum responsable i una manera de desenvolupament que tingui en
compte la importància de totes les formes de vida i l’equilibri dels recursos naturals del planeta

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Asunto

Su mensaje